Productes

La nostra gama de productes està organitzada per famílies. És una selecció oberta on podeu consultar tant les característiques tècniques com les aplicacions.

sistema Planorama ®
Material fungible
Equipament i maquinaria per tallers de restauració
Caixes i productes d’emmagatzament

Papers, cartrons i material sintètic